Nyttig info

På denne siden finner du emner som vi tror det kan være greit å vite litt om.

Det kan være generell informasjon eller konkrete, praktiske råd i forbindelse med behandling og oppfølging av våre pasienter.

Har du ting du mener vi bør belyse eller informere om, hører vi gjerne fra deg.